sym result of lemma-lookupM-{i,checkI}nsert-other
[~helmut/bidiragda.git] / .gitignore
1 *.agdai
2 *~